реклама 468

Saturday, April 18, 2009

събора в Мърчаево

Мърчаево | Рударци - врата към рая на Витоша
В село Мърчаево се намира православната черква "Св. Георги". Всяка година на първата неделя след Великден се провежда събор на селото, като на черквата се прави и курбан за здраве. В края на селото пък е разположен манастирът "Св. Петка", където също веднъж годишно се провежда селски събор. Част от територията на селото се намира в рамките на природен парк "Витоша". Мърчаево е красиво и китно селце. Мърчаевското езеро е годно за риболов. Шараните, костурите ислънчевките преобладават, а има също и водни костенурки.


No comments:

Post a Comment